Pensioenrecht

Copyright © 2022 Mariette Vis Advocaat. Alle rechten voorbehouden.      


Contact   |   Privacy   |    Kantoorklachtenregeling   |   Voorwaarden  Links artikelen                        English

Pensioenrecht ligt in het verlengde van Arbeidsrecht. Maar toch is Pensioenrecht wezenlijk anders. Het zijn voorzieningen die werknemers tijdens hun loopbaan opbouwen om later van te kunnen genieten. Waarbij werkgevers en uitvoerders een omvangrijke zorg- en informatieplicht hebben. Pensioenrecht bestaat dan ook uit diepgaande wetten, regels en gezaghebbende normen.


Ik ben een van de weinige advocaten die Pensioenrecht als echte specialisatie heeft. Hierdoor kan ik mijn cliënten professioneel voorlichten en bijstaan in deze uiterst complexe wet- en regelgeving.


Als u een nijpend pensioenprobleem hebt of dreigt te krijgen, dat deskundig moet worden aangepakt, sta ik u graag met raad en daad terzijde. Door mijn samenwerkingsverband met een solide team van actuarissen en overige pensioenspecialisten, probeer ik elk probleem voor u op te lossen. Ik ben vertrouwd met het proces en de communicatie richting werknemers rondom het opzetten of wijzigen van een pensioenregeling. En ik adviseer zowel pensioenuitvoerders als werkgevers en werknemers, waardoor ik actuele kennis en ruime ervaring heb en in staat ben een pensioenprobleem of vraagstuk van meerdere kanten kritisch te bekijken.


Voldoet uw contract nog wel aan de continue veranderende pensioenwet en -regelgeving?

Zijn uw pensioenverzekeringscontracten volledig, correct en up-to-date?

Doen pensioenuitvoerders en tussenpersonen daadwerkelijk wat zij beloofd hebben?

Ontvangt u niet het pensioen dat u is toegezegd?

Of behelst uw vraag toetreding (of juist: uittreding) tot een pensioenfonds?


Voor al dit soort vragen bent u bij mij aan het juiste adres. Wat uw beroep of bedrijf ook is.

Bel mij voor een afspraak.De pensioencheck.

Uw pensioenregeling moet betaalbaar zijn en passen binnen uw organisatie. Rechten en risico’s moeten duidelijk zijn. Het gaat immers om grote financiële belangen. Daarom is het verstandig om uw pensioenregeling juridisch door mij te laten controleren. Mogelijke onvolkomenheden of alternatieven breng ik hierbij aan het licht.


Bel mij voor een pensioencheck.

Het belang van een onbezorgde oude dag.