Arbeidsrecht

Copyright © 2022 Mariette Vis Advocaat. Alle rechten voorbehouden.


Contact   |   Privacy   |    Kantoorklachtenregeling   |   Voorwaarden  Links artikelen                        English

Op het moment dat u solliciteert, wordt aangenomen, ontslagen of een bedrijf start, krijgt u te maken met het Arbeidsrecht.


Arbeidsrecht omvat wet- en regelgeving en maatschappelijke normen in de relatie tussen werkgevers en werknemers of zzp’ers. De afspraken liggen onder andere vast in cao’s, overeenkomsten, regelingen en opdrachten. Arbeidsrecht wordt tevens beïnvloed door andere rechtsgebieden. Zoals het sociaal zekerheidsrecht, belastingrecht, pensioenrecht en Europese richtlijnen. Ook grondrechten en gelijke behandeling bepalen mede de afspraken.


Hierdoor is Arbeidsrecht veel complexer dan vaak wordt gedacht. Met mijn 27 jaar ervaring als Advocaat Arbeidsrecht en Pensioenrecht beheers ik de fijne kneepjes van het vak.


Arbeidsrecht is een dynamisch recht, dat continue verandert. Zeker in een turbulente tijd. Tijdens een crisis. Omdat de politiek een wet invoert of herziet. Of omdat de rechter een uitspraak doet die vanaf dat moment als ‘standaard’ geldt. Arbeidsrecht is ook emotioneel; met name bij (dreigend) ontslag. Ik kan mij goed in uw situatie verplaatsen, omdat ik alle zijden van de onderhandeltafel beheers.


U bent werkgever, werknemer of zzp’er. Of lid van een bestuur, een raad of een stichting. U wilt meer weten over uw arbeidspositie of een conflict op de werkvloer. Of u wenst een boeken-onderzoek vanwege een bedrijfsovername. Misschien vraagt u zich af of uw arbeidscontracten nog wel aan de huidige eisen voldoen? Of wilt u weten wat uw rechten zijn bij ontslag.


Welke vraag u ook heeft, u bent bij mij aan het juiste adres als u een ervaren en professionele Advocaat zoekt die uw zaken adequaat aanpakt en daarbij voortvarend te werk gaat.


Bel mij voor een kennismaking.

Complexe materie.